SKLEP PARTNERSKI z produktami marki Vents Group należący do MK-WENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Trakt Lubelski 195, 04-667 Warszawa
PRZEJDŹ DO SKLEPU

Program Czyste powietrze 2.0

Dowiedz się więcej na temat programu "Czyste Powietrze 2.0", sprawdź kto może zostać Beneficjentem.

Program Czyste powietrze 2.0

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Rządowy program „czyste powietrze” powstał z myślą o wdrożeniu działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Do najważniejszych założeń programu należą wymiany źródeł ciepła i poprawa energetyczności budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dlatego, jeśli planujesz modernizację istniejącego budynku - to ten artykuł jest w sam raz dla Ciebie! Rząd ruszył z odświeżoną wersją programu „Czyste powietrze 2,0” i zapewnia, że dopłaty będą bardziej osiągalne, a proces składania wniosków uproszczony do minimum.

Program, który ma być receptą na zanieczyszczone powietrze!

Powszechnie wiadomo, że smog to cichy truciciel. Jest to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Smog jako cichy truciciel wpływa na nasz układ oddechowy, nerwowy, rozrodczy i krwionośny - zanieczyszczenia powietrza zaburzają prace wątroby, powodują alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc i nieustanne bóle głowy. Szacuje się, że każdego roku w Polsce umiera ok 45 tys osób z powodu złej jakości powietrza. Oczywiście jest wiele czynników, które wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy jak: emisja zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe czy emisja spalin samochodowych, ale głównym jego źródłem jest powszechne ogrzewanie pomieszczeń domów jednorodzinnych przestarzałymi piecami, kotłami czy paliwem niskiej jakości.

Program przewiduje dofinansowanie na instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z jej montażem. Można dostać dofinansowanie na urządzenie, całą instalacje i wszelkie akcesoria usprawniające działania Twojej przyszłej instalacji wentylacyjnej. Można nawet zadbać o wydajność powietrza za pomocą czujników CO2 czy wilgotności. Centrala wentylacyjna od 15 maja 2020 musi posiadać minimum klasę energetyczności A, aby spełniała warunki programu „Czyste powietrze 2.0”.

Program przewiduje wiele możliwości. Dofinansowanie możesz otrzymać na inne odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynku. Sprawdź z której opcji możesz skorzystać!

Odświeżony program zawiera 3 warianty wspieranych przedsięwzięć i wszystkie 3 obejmują wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła:

Wariant 1
Wariant ten dotyczy przedsięwzięć obejmujący demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wymianę źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda albo na gruntowną pompę ciepła.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż / zakup lub montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
- zakup/ montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

Wymagana dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji przy podstawowym poziomie dofinansowania:
- 25 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
- 30 000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji przy podwyższonym poziomie dofinansowania:
- 32 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
- 37 000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Wariant 2
Wariant ten dotyczy przedsięwzięć obejmujący demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wymianę źródła ciepła na inne niż wymienione w wariancie 1 lub zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż / zakup lub montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
- zakup/ montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

Wymagana dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podstawowym:
- 20 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
- 25 000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podwyższonym:
- 32 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
- 37000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Wariant 3
Wariant ten dotyczy wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło zamontowane w ich budynku spełniają wymagania programu.

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe, a obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- zakup/montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

Wymagana dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podstawowym:
- 10 000 zł

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podwyższonym:
- 15 000 zł

Wymagania odnośnie centrali wentylacyjnej (obowiązujące od 15.05.2020 r.):
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Kto może zostać beneficjentem?

Podstawowy poziom dofinansowania (rozpoczęcie naboru od dnia 15.05.2020 r.)
Beneficjent - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania (rozpoczęcie naboru od dnia 21.10.2020 r.)
Beneficjent - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nieprzekraczającym kwoty:
- 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Starając się o dofinansowanie na instalację wentylacji mechanicznej można otrzymać aż do 10 000 zł dofinansowania!

Podstawowy poziom dofinansowania
Część 1) Programu
Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2) Programu
Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania (% faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowania (% faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (zł)
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%500060%10000

Oblicz dofinansowanie jakie mógłbyś uzyskać na wentylację za pomocą kalkulatora dotacji, który dostępny jest na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Zapoznaj się z gamą naszych central spełniających wymagania programu Czyste Powietrze!

Więcej informacji o programie na stronie: www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze

Żródło: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

VUT VB EC A21
VUT HB/HBE EC A21
VUT PBE/PBW EC A21
VUT PBE/PBW EC A21
VUT PBE/PBW EC A21
VUT R EH/WH EC
VUT/VUE 180 P5B EC A21
VUT PB EC A21
VUT/VUE V2/H2 mini EC

Ulotka dotycząca rządowego programu "Czyste Powietrze 2.0" - pobierz

POWRÓT

Szanowny Kliencie,

Od 25.05.2018 roku weszły nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to od nas dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Vents Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Niepruszewie (64-320 Niepruszewo), przy ul. Brzozowej 8, KRS 0000101666. Dodatkowe dane do kontaktu: e – mail: kontakt@vents-group.pl. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym czasie za pomocą poczty elektronicznej. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Podstawą prawną naszych działań jest Państwa dobrowolna zgoda oraz potrzeba realizacji współpracy handlowej oraz w zakresie serwisu.

Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa. Staramy się zawsze ograniczać do pracy na minimalnym potrzebnym zakresie danych. Dane przechowujemy do chwili cofnięcia zgody oraz później, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń. Dane niepotrzebnie zostaną niezwłocznie, skutecznie usunięte. Podanie danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do realizacji współpracy handlowej.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, wystarczy się z nami skontaktować – kontakt@vents-group.pl. Wycofanie zgody jest wolne od wszelkich opłat.

Akceptuję Przypomnij później

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akceptuję, nie pokazuj więcej