Wybierz sklep partnerski:

vents24.pl
sklepvents.pl

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym

Opór przepływu powietrza w  systemie wentylacyjnym, zależy głównie od prędkości powietrza w tym systemie. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta i opór. To zjawisko nazywa się spadkiem ciśnienia.

Ciśnienie statyczne, wywołane przez pracujący wentylator powoduje ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Czym wyższy opór takiego systemu tym mniejszy realny wydatek powietrza, który zapewnia wentylator. Przewidywanie strat dla transportowanego powietrza w przewodach wentylacyjnych, a także opór pozostałych elementów systemu (filtr, tłumik, nagrzewnica, zawór itd.) może być obliczony z pomocą odpowiednich tablic i diagramów. Ogólny spadek ciśnienia można obliczyć, sumując poszczególne wskaźniki oporu wszystkich elementów systemu wentylacyjnego.

Rekomendowana prędkość przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych:Określenie prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych:

gdzie:
L - wydatek powietrza, m3/h
F - powierzchnia przekroju kanału m2

Zalecenia 1.

Spadek ciśnienia w systemie przewodów wentylacyjnych może być obniżony w  drodze powiększenia przekroju przewodów wentylacyjnych, (powoduje to zmniejszenie prędkości powietrza w kanale), zapewniających stosunkowo jednakową prędkość powietrza w całym systemie. Na rysunku widzimy jak można zapewnić w miarę jednakową prędkość powietrza w systemie wentylacyjnym przy minimalnym spadku ciśnienia.

Zalecenia 2.

W systemach o dużej długości przewodów wentylacyjnych i dużej ilości kratek lub anemostatów celowo rozmieszczamy wentylator w środku wentylacyjnego systemu. Takie rozwiązanie wiąże się z paroma zaletami. Z jednej strony obniża się stratę ciśnienia, a z drugiej strony można wykorzystać przewody wentylacyjne o znacznie mniejszym przekroju.

Przykład obliczenia straty ciśnień na systemie wentylacyjnym:

Obliczenie należy zacząć od stworzenia szkicu systemu ze wskazaniem miejsc położenia przewodów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych, wentylatorów a także długości odcinków przewodów pomiędzy trójnikami. Następnie określamy wydatek powietrza na każdym odcinku sieci. Określimy stratę ciśnienia dla odcinków: 1-6, korzystając z  grafiku spadku ciśnienia w  okrągłych przewodach wentylacyjnych i  określimy niezbędne średnice tych przewodów oraz stratę ciśnienia jaka temu towarzyszy jeżeli zostanie spełniony warunek, zachowania maksymalnych prędkości powietrza dla poszczególnych przewodów wentylacyjnych.

Odcinek 1:

Wydatek powietrza będzie wynosić 220 m3. Przyjmowana średnica przewodów wentylacyjnych równa 200 mm, prędkość - 1,95 m/s, spadek ciśnienia wynosi 0,2 Pa/m x 15 m = 3 Pa.

Odcinek 2:

Powtórzymy obliczenia pamiętając, że wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosił 220 + 350 = 570 m3/h. Przyjmując średnicę przewodów wentylacyjnych równą 250 mm, prędkość - 3,23 m/s, spadek ciśnienia wyniesie 0,9 Pa/m x 20 m = 18 Pa.

Odcinek 3:

Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosił 1070 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość - 3,82 m/s, spadek ciśnienia wyniesie 1,1 Pa/m x 20 m = 22 Pa.

Odcinek 4:

Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość 5,6 m/s, spadek ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 20 m = 46 Pa.

Odcinek 5:

Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość 5,6 m/s, spadek ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 1 m = 2,3 Pa.

Odcinek 6:

Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równa 315 mm, prędkość 5,6 m/s. Spadek ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 1 m = 2,3 Pa. Sumaryczny spadek ciśnienia w przewodach wentylacyjnych będzie wynosić 114,3 Pa.

W momencie przeliczenia wszystkich odcinków przewodów, należy określić spadek ciśnienia w elementach sieciowych: w tłumiku SP315/900 – (16 Pa), na zaworze zwrotnym KOM 315 – (22 Pa) oraz spadek ciśnienia w odgałęzieniach do kratek – (opór 4 odgałęzień w sumie będzie wynosił 8 Pa).

Określenie straty ciśnienia na krzywiznach przewodów wentylacyjnych:

Wykres pozwala określić spadek ciśnienia w odgałęzieniu, wychodząc od wielkości kąta zgięcia, średnicy kanału i wydatku powietrza.

Przykład obliczenia straty ciśnień na elementach systemu:

Określimy spadek ciśnienia dla kolana 90°C o średnicy 250 mm przy wydatku powietrza 500 m3/h. W tym celu musimy znaleźć przecięcie linii pionowej, odpowiadającej naszemu wydatkowi powietrza, z pochyłą linią charakteryzującą średnicę 250 mm i na pionowej linii od lewej strony dla kolana 90°C, znajdujemy wielkość spadku ciśnienia, która w tym przypadku wynosi 2 Pa.

Przyjmujemy do zainstalowania dyfuzory sufitowe serii PF, opór których według wykresu będzie wynosił 26 Pa.

Teraz sumujmy wszystkie wielkości spadków ciśnienia dla prostych odcinków przewodów wentylacyjnych, elementów sieciowych, odgałęzień i kratek. Szukana wielkość wynosi 186,3 Pa.

Wynik:

3Obliczyliśmy system i określiliśmy, że jest nam potrzebny wentylator, usuwający 1570 m3/h powietrza przy oporze sieci 186,3 Pa (V = 1570 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym Pa = 186,3). Biorąc pod uwagę wymagane dla pracy systemu charakterystyki optymalnym dla nas będzie wentylator Vents VKMS 315.Wróc do listy

Szanowny Kliencie,

Od 25.05.2018 roku weszły nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to od nas dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Vents Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Niepruszewie (64-320 Niepruszewo), przy ul. Brzozowej 8, KRS 0000101666. Dodatkowe dane do kontaktu: e – mail: kontakt@vents-group.pl. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym czasie za pomocą poczty elektronicznej. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Podstawą prawną naszych działań jest Państwa dobrowolna zgoda oraz potrzeba realizacji współpracy handlowej oraz w zakresie serwisu.

Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa. Staramy się zawsze ograniczać do pracy na minimalnym potrzebnym zakresie danych. Dane przechowujemy do chwili cofnięcia zgody oraz później, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń. Dane niepotrzebnie zostaną niezwłocznie, skutecznie usunięte. Podanie danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do realizacji współpracy handlowej.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, wystarczy się z nami skontaktować – kontakt@vents-group.pl. Wycofanie zgody jest wolne od wszelkich opłat.

Akceptuję Przypomnij później

Strona wykorzystuje pliki cookies

Korzystamy z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Kliknij przycisk, aby zaakceptować.

Akceptuję