Wybierz sklep partnerski:

vents24.pl
sklepvents.pl

Dlaczego warto zainwestować w wentylację mechaniczną?

Poznaj zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Niezawodne działanie przez cały rok - budynek jest przewietrzany niezależnie od temperatury i siły wiatru na zewnątrz (od tych czynników uzależnione jest prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej).

Możliwość regulacji wydajności centrali wentylacyjnej w zależności od aktualnego sposobu użytkowania pomieszczeń. Gdy jesteś poza domem możesz zmniejszyć wydajność centrali obniżając koszty energetyczne, z kolei w przypadku gdy masz gości zwiększasz wydajność centrali, aby zapewnić wszystkim komfortowe warunki przebywania w Twoim domu.

Skuteczne usuwanie pary wodnej i innych zanieczyszczeń z wnętrza domu. Szybkie i całkowite usunięcie pary wodnej i związków organicznych z powietrza zapewnia brak pleśni i grzybów, zapachu stęchłego powietrza. Czujnik wilgoci może być zlokalizowany w centrali (np. HV2) lub w dowolnym pomieszczeniu (np. DPWC11200).

Usuwanie dwutlenku węgla - całodobowe monitorowanie stanu powietrza w domu, poprzez czujniki CO2 lub czujniki lotnych związków organicznych (np. CO2-1, DPWQ30600).

Filtracja powietrza - w każdej centrali znajdują się filtry oczyszczające powietrze wentylacyjne. Dodatkowo wentylacja mechaniczna umożliwia zastosowanie filtrów klasy HEPA (stosowanych w obiektach szpitalnych w salach zabiegowych) oraz filtrów węglowych pochłaniających związki organiczne (brzydkie zapachy). Tak wysoki standard jakości powietrza pozwala nam uzyskać antysmogowy moduł filtracyjny FBK2, w którym znajdują się wysokosprawne filtry klasy G4 (wstępny), C (węglowy) oraz H13 (filtr absolutny HEPA).

Brak konieczności otwierana okna, co skutkuje:
- brakiem hałasu (z ulicy),
- uniknięciem włamania,
- uniknięciem nawiewana zimnego powietrza do wnętrza domu i przeciągów,
- brakiem kurzu i owadów.

ZALETY EKONOMICZNE:

Odzysk ciepła. Odzysk ciepła w centrali wentylacyjnej sięga do 98%. Co oznacza, że możemy ponownie wykorzystać 98% energii cieplnej pochodzącej z ciepłego powietrza wywiewanego z domu.

Poniżej przykład działania centrali z odzyskiem ciepła.

W domu jednorodzinnym o powierzchni 100-150 m2 działa centrala rekuperacyjna VUT 350 VB EC A21. Przy wydajności 400 m3/h centrala ma sprawność na poziomie 84%. Zakładając temperaturę powietrza wyciąganego z domu na poziomie +22°C, oraz temperaturę na zewnątrz zimą -22°C, za odzyskiem ciepła w centrali wentylacyjnej mamy +15 °C. W tym przypadku dzięki centrali wentylacyjnej temperatura powietrza nawiewanego podniesiona jest o 37°C!
Co to oznacza dla domowników?
Oszczędności wynikające z kosztów ogrzania budynku oraz utrzymujący się całą dobę komfort cieplny. Poniżej tabela obrazująca temperaturę powietrza po odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej VUT 350 VB EC A21 w zależności od temperatury zewnętrznej.

Wydajność centrali 200 m3/h

Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła [°C] 16.5 17.2 17.8 18.5 19.1 19.8 20.4 21.1
Podniesienie temperatury [°C] 36.5 32.2 27.8 23.5 19.1 14.8 10.4 6.1

Ile energii elektrycznej zużywa centrala wentylacyjna?

Dzięki wysokowydajnym i energooszczędnym silnikom EC, koszty zużycia energii elektrycznej przez centralę wentylacyjną VUT 350 VB EC A21 nie przekracza 35 zł miesięcznie. W poniższej tabeli zestawiono koszty zużycia energii elektrycznej przez centralę VUT 350 VB EC A21.

Centrala wentylacyjna VUT 350 VB EC A21
Wydajność 400 [m3/h]
Sumaryczny pobór prądu przez wentylatory 177 ≈ 2x 90W[W]
Wydajność 200 [m3/h]
Sumaryczny pobór prądu przez wentylatory 69 ≈ 1x 80W [W]
ZAŁOŻENIA
Czas pracy centrali na wydajności 400 m3/h przez 3 godziny dziennie CAŁY ROK 1095 [h/rok]
Pozostały czas pracy z wydajnością 200 m3/h 7665 [h/rok]
Koszt kWh energii elektrycznej 0.58 [zł/kWh]
KOSZTY CAŁKOWITE
ROCZNY koszt zużycia energii elektrycznej 419 [zł/rok]
MIESIĘCZNY koszt zużycia energii elektrycznej 35 [zł/m-c]

Ograniczenie strat ciepła przez wentylację, dzięki stosowaniu odzysku ciepła. Straty ciepła budynku przy dobrze działającej wentylacji grawitacyjnej mogą sięgać nawet 60% całkowitych strat budynku.

Dla budynków nowoprojektowanych udział strat ciepła wynikające z zastosowania wentylacji grawitacyjnej wynoszą ok. 48%. Wentylacja generuje największe straty ciepła, stąd jest dobrym źródłem poszukiwania oszczędności eksploatacyjnych.

Rysunek 1 Straty ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. Użytkowej 120 m2 obliczone zgodnie z obowiązującą normą Norma PN-EN 12831:2006. Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Na powyższym wykresie przedstawiono udział strat ciepła przez poszczególne przegrody oraz wentylację w całkowitych stratach ciepła dla nowoprojektowanego budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 120 m2. Zakładając wentylacje mechaniczną już na etapie projektu możemy maksymalnie zmniejszyć koszty inwestycyjne. Zaprojektowanie wentylacji mechanicznej pozwoli nam na obniżenie projektowanego obciążenia cieplnego budynku o ok. 20% - co idzie za doborem mniejszego źródła ciepła, grzejników czy ogrzewania podłogowego.

Rysunek 2 Projektowane obciążenie cieplne dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej 120 m2 obliczone zgodnie z obowiązującą normą Norma PN-EN 12831:2006. Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Dla analizowanego przez nas budynku projektowane obciążenie cieplne przypadające na m2 powierzchni użytkowej dla budynku z wentylacja grawitacyjną wynosi 35 W/m2 , w przypadku wentylacji mechanicznej obniżyłaby się do 29 W/m2. Taka różnica jest równa z ogrzaniem dodatkowego salonu o powierzchni 25 m2 lub w przypadku ogrzewania podłogowego zmniejszeniem kosztów wykonania (materiał + montaż) o ok. 3 000 zł.

Dodatkowo w przypadku wentylacji mechanicznej rezygnujemy z wykonywania szachtów wentylacji grawitacyjnej oraz montażu nawiewników okiennych – dla przykładowego budynku jest to koszt inwestycyjny wynoszący ok. 6000 zł.

Obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwala na obniżenie nawet o 25% końcowych kosztów ogrzewania budynku. Poniżej zestawiono roczne oszczędności wynikające z zastosowania wentylacji mechanicznej zależne od rodzaju źródła ciepła w budynku.

Rysunek 3 Roczne oszczędności wynikające z zastosowania wentylacji mechanicznej zależne od rodzaju źródła ciepła w budynku Kwoty uwzględniają koszty dystrybucji i opłaty dodatkowe (abonamentowe, przesyłowe) dla mediów dostarczanych systemowo, jak: prąd i gaz..

Obniżenie kosztów chłodzenia budynku. Centrala wentylacyjna pozwala nam na zastosowanie tzw. Free coolingu bezpośredniego. Polega on na nawiewaniu chłodnego powietrza zewnętrznego do budynku w celu obniżenia w nim temperatury. Sytuację taką mamy w miesiącach letnich. Wieczorami temperatura powietrza zewnętrznego potrafi szybko, znacznie spaść. Nawiewając takie powietrze do naszego domu w szybkim czasie możemy doprowadzić do obniżenia temperatury do wymaganej. Wprowadzenie do domu nocnego chłodzenie powietrza zapewnia również, że kolejnego dnia będzie się ono wolniej nagrzewać (ponieważ jego wyjściowa temp. będzie na poziomie ok. 22°C) , co pozwoli na zminimalizowanie czasu korzystanie z systemu klimatyzacji lub w przypadku domów parterowych z niedużymi przeszkleniami na rezygnację z jego montażu.

SYSTEM VENTSFLEX

System rozprowadzenia powietrza w swoim domu możesz zbudować przy użyciu elementów naszego systemu wylewkowego Ventsflex. System ten składa się z karbowanych i giętkich rur wentylacyjnych oraz szerokiej gamy rozdzielaczy, skrzynek rozprężnych i anemostatów. Rury wentylacyjne fi 75 mm o budowie dwuściennej wykonane są z HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości) występują w dwóch kolorach: niebieskim (VKE75) z powłoką antystatyczną oraz zielonym (VKE75SILVER) z powłoką o właściwościach antybakteryjnych oraz antygrzybicznych. Zawartość składnika aktywnego opartego o jony srebra w dodatku antybakteryjnym i antystatycznym to 5,5% (wartość wyższa od zalecanej). Wysoka wytrzymałość mechaniczna rur pozwala na układanie ich w wylewkach betonowych posadzek lub stropów oraz w bruzdach ścian. Niewielka średnica kanału 75 mm pozwala na ich montaż w sufitach podwieszanych oraz ścianach GK oraz znacznie ogranicza wielkość niezbędnych zabudów.

Sercem układu wentylacji jest centrala wentylacyjna, która oczyszcza powietrza, odzyskuje z niego ciepło i rozprowadza po całym budynku.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE CENTRALI WENTYLACYJNEJ?

Wymiennik ciepła - najpopularniejszymi wymiennikami ciepła dostępnymi na rynku są wymienniki płytowe (krzyżowy i przeciwprądowy) oraz obrotowe. Stawiając na energooszczędność należy zawęzić wybór do wymiennika przeciwprądowego oraz obrotowego. Wymienniki przeciwprądowe charakteryzują się wysoką sprawnością odzysku ciepła, obrotowe pozwolą na częściowy odzysk wilgoci z powietrza, nie ma tez konieczności odprowadzania od nich skroplin. Wysokowydajne wymienniki przeciwprądowe znajdują się w centralach Vents Group z serii: VUT VB EC A21, VUT HB EC A21 oraz VUT PB EC A21, godnymi polecenia centralami z wymiennikiem obrotowym są VUTR V EC A21 oraz VUTR P EC A21.

Silniki – najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii są silniki EC – pozwalają zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy. Charakteryzują się także wysoką sprawnością i niskim poziomem hałasu.

Filtry – podstawowym zadaniem filtrów zamontowanych w centrali wentylacyjnej jest ochrona silników i wymiennika ciepła przed zanieczyszczeniem i większymi cząstkami, które mogłyby je uszkodzić. Standardowo w centrali mam 2 filtry klasy G4, każdy kolejny o wyższej klasie zwiększa jakość powietrza trafiającego do domu.

Sterowanie – na rynku mamy dostępna szeroką gamę sterowników, od najbardziej podstawowych, które umożliwiają jedynie zmianę wydajności urządzenia do systemów działających bezprzewodowo, pozwalających na sterowanie pracą urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej (na telefon, tablet) czy za pomocą łączności internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Wszystkie centrale z automatyką A21 są wyposażone we wbudowany system sterowania. Automatyka A21 umożliwia integrację centrali wentylacyjnej z systemem Inteligentny dom lub BMS (Building Management Systems). Aplikacja VENTS AHU umożliwia sterowanie centralą poprzez Wi-Fi. Po pobraniu aplikacji centrala z automatyką A21 może być sterowana za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia tradycyjnego panelu sterowania montowanego na ścianie. Do wyboru są trzy wersje paneli A22, A22WIFI lub A25. Panel A25 pozwala na szczegółowy podgląd odczytów z czujników, ustawienie harmonogramu tygodniowego oraz sterowania dodatkowymi urządzeniami np. nagrzewnicą oraz chłodnicą. Dzięki dostępowi centrali do zewnętrznej sieci Wi-Fi możemy sterować nią na odległość za pomocą np. telefonu będąc w tym czasie poza domem.

Akcesoria – centrale wentylacyjne Vents Group mogą zostać wyposażone w szereg dodatkowych akcesoriów np. w postaci nagrzewnic wstępnych i wtórnych czy czujników pozwalających na kontrolę jakości powietrza. Nawet jeśli nie zdecydujemy się na nie wraz z zakupem centrali, akcesoria możemy dołożyć w każdym momencie użytkowania instalacji.

Wróc do listy

Szanowny Kliencie,

Od 25.05.2018 roku weszły nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to od nas dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Vents Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Niepruszewie (64-320 Niepruszewo), przy ul. Brzozowej 8, KRS 0000101666. Dodatkowe dane do kontaktu: e – mail: kontakt@vents-group.pl. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym czasie za pomocą poczty elektronicznej. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Podstawą prawną naszych działań jest Państwa dobrowolna zgoda oraz potrzeba realizacji współpracy handlowej oraz w zakresie serwisu.

Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa. Staramy się zawsze ograniczać do pracy na minimalnym potrzebnym zakresie danych. Dane przechowujemy do chwili cofnięcia zgody oraz później, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń. Dane niepotrzebnie zostaną niezwłocznie, skutecznie usunięte. Podanie danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do realizacji współpracy handlowej.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, wystarczy się z nami skontaktować – kontakt@vents-group.pl. Wycofanie zgody jest wolne od wszelkich opłat.

Akceptuję Przypomnij później

Strona wykorzystuje pliki cookies

Korzystamy z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Kliknij przycisk, aby zaakceptować.

Akceptuję